สอนเล่นกีตาร์เป็นภายใน 1 ชั่วโมง KEY C


เล่นกีตาร์เป็นภายใน 1 ชั่วโมง chord c am f g7 ค่อยๆทำตามใน Clip ใช้เวลาไม่นานก้อสามารถเล่นกีตาร์เป็นเพลงได้อย่างคล่องแคล่ว ในตอนหน้าจะเอาอีกกลุ่มคอร์ดหนึ่งมาสอนให้ครับ

Guitar : Altamira

www.nutavutstudio.com


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts